Το Τμήμα Φαλήρου του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID

 Το Τμήμα Φαλήρου του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID αντιστοιχεί στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

   Το καταστατικό του και οι όροι λειτουργίας του είναι ακριβώς τα ίδια σε όλα τα Τμήματα του CID στην υφήλιο.

Οι βασικοί στόχοι των Τμημάτων του CID είναι:
  1. Εκπροσώπηση στις αρχές (δημοτικές, νομαρχιακές, κρατικές). Υποβολή προτάσεων.
  2. Εκπροσώπηση στους χορηγούς. Αναζήτηση χορηγιών για το Τμήμα.
  3. Εκπροσώπηση στα ΜΜΕ. Εξασφάλιση μεγαλύτερης κάλυψης για θέματα χορού.
  4. Συντονισμός εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Χορού (29 Απριλίου).
  5. Παροχή πληροφοριών στα μέλη. Λειτουργία γραμματείας, ιστοσελίδας, αποστολή ενημερωτικών δελτίων.
  6. Παροχή πληροφοριών για το χορό σε ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  7. Διοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος (όχι ανταγωνιστικών προς τα μέλη): εκθέσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, φεστιβάλ, ανταλλαγές, ταξίδια, συνέδρια.
  8. Λειτουργία κέντρου τεκμηρίωσης.
  9. Προσέλκυση νέων μελών ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα του χορού στον Δήμο.

CID Membership 2023