Το Τμήμα Φαλήρου του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID

Το Τμήμα Παλαιού Φαλήρου του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID (Faliro Section of the International Dance Council CID) ιδρύθηκε το 2018. Τα μέλη του είναι ήδη μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID, c/o UNESCO www.CID-world.org  Το Τμήμα αποτελείται από ενεργά μέλη, αρωγά μέλη, και επίτιμα μέλη.

Μεταξύ των σκοπών του Τμήματος είναι:

– Να ενεργεί σε στενή συνεργασία με το CID, να εφαρμόζει τις οδηγίες του, να συμβάλει στις δραστηριότητές του σε ολόκληρο τον κόσμο και να βοηθά στην επίτευξη των στόχων του.

– Να αναγνωριστεί από τις Αρχές ως οργάνωση που εκπροσωπεί κάθε τι που σχετίζεται με τον χορό σε όλη την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

– Να εκπροσωπεί όλες τις μορφές χορού (θεατρικού, κοινωνικού, παραδοσιακού κλπ), όλες τις πτυχές του (παράσταση, διδασκαλία, ψυχαγωγία, έρευνα κλπ), καθώς και όλες τις συνοικίες της περιοχής του Φαλήρου.

https://faliro.section.cid-world.org/useful-addresses/

– Να διατηρεί επαφές με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές, καθώς και με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO.

https://faliro.section.cid-world.org/assembly/

– Να τηρεί τα μέλη του ενήμερα σε τακτική βάση σχετικά με τις δραστηριότητες του CID.

https://faliro.section.cid-world.org/news/

– Να διοργανώνει εκδηλώσεις και συνέδρια όπου τα μέλη του CID θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για τον χορό γενικά, όπως επίσης να παρουσιάζουν το έργο τους.

https://faliro.section.cid-world.org/teleconferences/

– Να πραγματοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, διαλέξεις, μαθήματα ταξίδια, εκδόσεις κλπ, με σκοπό την αναβάθμιση του χορού σε όλες τις μορφές του.

                     *****

Το Τμήμα Φαλήρου του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID αντιστοιχεί στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

   Το καταστατικό του και οι όροι λειτουργίας του είναι ακριβώς τα ίδια σε όλα τα Τμήματα του CID στην υφήλιο.

Οι βασικοί στόχοι των Τμημάτων του CID είναι:

  1. Εκπροσώπηση στις αρχές (δημοτικές, νομαρχιακές, κρατικές). Υποβολή προτάσεων.
  2. Εκπροσώπηση στους χορηγούς. Αναζήτηση χορηγιών για το Τμήμα.
  3. Εκπροσώπηση στα ΜΜΕ. Εξασφάλιση μεγαλύτερης κάλυψης για θέματα χορού.
  4. Συντονισμός εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Χορού (29 Απριλίου).
  5. Παροχή πληροφοριών στα μέλη. Λειτουργία γραμματείας, ιστοσελίδας, αποστολή ενημερωτικών δελτίων.
  6. Παροχή πληροφοριών για το χορό σε ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  7. Διοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος (όχι ανταγωνιστικών προς τα μέλη): εκθέσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, φεστιβάλ, ανταλλαγές, ταξίδια, συνέδρια.
  8. Λειτουργία κέντρου τεκμηρίωσης.
  9. Προσέλκυση νέων μελών ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα του χορού στον Δήμο.

CID Membership 2024